تماس با ما

اطلاعات تماس
 • شماره تماس های دفتر:
  ۰۲۱۷۶۲۱۸۶۵۲ – ۰۲۱۷۶۲۱۵۴۸۷
 • شماره همراه شرکت: ۰۹۱۲۶۸۵۴۶۱۱
 • شماره برای پیگیری شکایات و پیشنهادات و نارضایتی ها از نحوه خدمات
  ۰۹۱۲۳۹۶۶۰۷۵
 • شماره مدیر مالی شرکت: ۰۹۱۲۷۵۷۷۹۸۸
 • آدرس:
  تهران، بعد از جاجرود، شهرک صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه سنگ، گلایل ۲، پلاک ۸۳